Dodaj przepis

Użyj pola tekstowego obok.
Użyj pola tekstowego obok.
Użyj opcji 'Wybierz kategorię składników' dostępnej po czarnej stronie.
  Użyj opcji 'Dodaj niezbędne sprzęty do przepisu' dostępnej po czarnej stronie.

   Przepis

   Wpisz treść przepisu w polu tekstowym poniżej.
   Wybierz plik ze zdjęciem z Twojego komputera używając przycisku poniżej. Następnie wgraj wybrany plik do aplikacji. Maxymalna szerokość zdjęcia to 900px.
   Anuluj

   Zarządzaj swoim e-CookBook'iem

   Użyj pola tekstowego obok. Kliknij przcisk '+' aby zapisać nową kategorię.
   Użyj pola wyboru obok. Wyświetl listę przepisów z wybranej kategorii lub usuń wybraną kategorię używając przyciksów poniżej.

   Kliknij tytuł wybranego przepisu aby ją wyświetlić lub zaznacz wybrane recepty aby je usunąć.
    Użyj pola tekstowego obok. Kliknij przycisk '+' aby dodać nową kategorię.
    Wybierz kategorię. Umieść nazwę nowego składnika w polu tekstowym obok. Kliknij przycisk '+' aby zapisać nowy składnik.
    Użyj pola tekstowego obok. Wyświetl listę składników lub usuń wybraną kategorię używająć przycisków poniżej.

    Wybierz składniki aby dodać je do przepisu lub usunąć. Pamiętaj o dodaniu ilości i jednostki (Il., Jedn.)
     Użyj pola tekstowego obok. Możesz dodać rzeczy pojedynczo lub wszystkie jednocześnie, rozdzielając je przecinkiem. Kliknij przycis '+' aby zapisać wprowadzone zmiany.